+420 566 618 550

Firma

Profil společnosti

Firma VIKTOR Lacquers s.r.o. vyvíjí, vyrábí a prodává speciální termosvařitelné laky, primery a bariérové laky pro výrobu obalů na potraviny a farmaceutické výrobky. V roce 2022 došlo ke změně vlastníků firmy a jejímu přejmenování z původního VIKTOR Trade s.r.o. na VIKTOR Lacquers s.r.o.

Historické milníky

Rozšíření výroby (1998)

Původně byla společnost založena za účelem obchodu se speciálními a recyklovatelnými papíry. Směr vývoje k výrobě speciálních laků, kterými se společnost v současné době zabývá, započal v roce 1998. Od té doby jsme začali úspěšně podnikat v této specifické oblasti obalového průmyslu, tedy ve výrobě speciálních laků. Začali jsme se intenzivně zabývat vývojem dalších produktů, používaných na lakování hliníkových fólií, určených k různým obalovým aplikacím v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Z počátku jsme spolupracovali výhradně s českými odběrateli. Vzájemná hluboká spolupráce a vstřícnost velice napomohla našemu vývoji, a to zejména ve smyslu praktických zkoušek vyvíjených laků a následně jejich obchodní realizaci. Pronajatý skladový objekt se začal postupně měnit na objekt s chemickou výrobou a obchody s papíry ustupovaly.

Nové cílové destinace (2003)

V roce 2003 byl náš výrobní sortiment natolik široký, že bylo možné oslovit nové zákazníky. V rámci budování obchodní strategie bylo rozhodnuto věnovat se nenasycenému, a v dané oblasti a době konkurenci málo dostupnému středoevropskému a zejména východnímu trhu.

Certifikace (2004)

Rok 2004 přinesl mimo jiné úspěšné zavedení systému řízení jakosti ISO 9001:2001.

Odkoupení areálu (2005)

V roce 2005 jsme odkoupili od pronajímatele pronajatý objekt, který byl již tehdy změněn na výrobní.

Automatizace výroby (2006)

V roce 2006 proběhla a byla zkolaudována významná přestavba areálu a započata projekce ještě významnější přestavby včetně vybudování kanceláří, zvýšení kapacity skladů, investice do technologie, bezpečnosti a zvýšení výrobní kapacity. Tato etapa přestavby z roku 2008 byla ukončena v roce 2010.

Inovační projekt (2009-2010)

V roce 2009 – 2010 jsme realizovali inovační projekt v rámci Operačního programu podnikání a inovace, tento projekt se opakoval v roce 2014. Získali jsme finanční podporu ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu, což nám umožnilo pořídit pro naši laboratoř novou špičkovou technologii.

Instalace RTO jednotky (2014)

V roce 2014 jsme nainstalovali systém RTO se záměrem zajištění vyšší ochrany životního prostředí.

Fúze 2022

V roce 2022 došlo ke změně vlastníků firmy a jejímu přejmenování z původního VIKTOR Trade s.r.o. na VIKTOR Lacquers s.r.o. V tomto roce byl též zaveden systém řízení jakosti ISO 14001:2015. Vášeň pro vývoj a implementaci ještě lepších technických a technologických řešení je motorem, který pohání úspěšný rozvoj naší společnosti, současně s cílem chránit životní prostředí.

Současnost

Vývoj nových produktů pokračuje. Daří se zavádět na trh stále nové produkty. V současné době můžeme prohlásit, že jsme již etablovaným výrobcem laků pro potravinářské a farmaceutické obaly. Počet našich zákazníků, množství nabízených produktů a objem výroby stále narůstají.

Pokračují investice směrem ke zdokonalení výrobní technologie a postupů, s cílem zvýšit kvalitu a kapacitu produkce. Pokračují i další investice do laboratorního zázemí. Rovněž oblast ekologie je předmětem významných investic.

Vývoj směřuje k rozšíření stávající produkce o laky s příbuzným využitím jako je stávající produkce. Jde o reaktivní systémy pro technologie coil-coating a také laky na vodní bázi.

Naše laky též splňují požadavky na styk s potravinami.

Naše produkty dodáváme do různých zemí světa. Patří mezi ně Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Egypt, Ukrajina, Velká Británie, Uzbekistán, Omán, Čína, Jižní Afrika, Kazachstán, Arménie, Turecko, Švýcarsko, Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Srbsko.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodní vztahy, kdy je kupujícím VIKTOR Lacquers s.r.o.

   Specialista na termosvařitelné laky, primery 
   a bariérové laky pro obalový průmysl.

Sídlo a kontakt

VIKTOR Lacquers s.r.o.
U Jatek 1551
Nové Město na Moravě
592 31
Česká republika
IČ: 09344781
DIČ: CZ09344781
+420 566 618 550

Sklad

Provozní doba skladu: od 7:00 do 13:00 hodin.

Adresa skladu je totožná s adresou sídla.

Kontaktní osoba skladu:

pan Martin Humlíček, viz Všeobecné obchodní podmínky