+420 566 618 550

Měření obsahu netěkavých podílů

Měření obsahu netěkavých podílů

Výchozí normou pro stanovení tohoto parametru je ČSN EN ISO 3251 – Stanovení obsahu netěkavých podílů. Norma je českou verzí normy EN ISO 3251:2003. Poznámka: Z praktických důvodů se dopouštíme drobných odchylek od normy.

POSTUP:

  1. Tři vyčištěné a suché misky se zváží s maximální přesností.
  2. Kapátkem nebo jiným způsobem se do každé ze tří misek přenese 1 ± 0,1 g vzorku a rychle se rovnoměrně rozprostře po dně misky a zváží se s maximální přesností.
  3. Misky se nechají stát při teplotě okolí asi 10 min.
  4. Vzorky se vloží do sušárny, která byla předem vytemperována na předepsanou teplotu (viz. níže uvedená tabulka).
  5. Misky se nechají v sušárně předepsanou dobu (viz. níže uvedená tabulka).
  6. Po uplynutí předepsané doby se misky vyjmou ze sušárny.
  7. Misky se zváží s maximální přesností.

Výpočet obsahu netěkavých podílů se provede podle následujícího vzorce:

NV = (m2 – m0) / (m1 – m0) x 100

kde: NV je obsah netěkavých podílů v %

m0 je hmotnost prázdné misky, v gramech

m1 je hmotnost misky se zkušebním vzorkem, v gramech

m2 je hmotnost misky se zbytkem, v gramech

Předepsané hodnoty pro jednotlivé laky

LakTeplota
PRIMER VIKTOR 400 a 44280°C
Všechny ostatní laky105°C

Výsledná hodnota se udává v hmotnostních procentech s přesností 0,1.

Specialista na termosvařitelné laky, primery a bariérové laky pro obalový průmysl.

Sídlo a kontakt

VIKTOR Lacquers s.r.o.
U Jatek 1551
Nové Město na Moravě
592 31
Česká republika
IČ: 09344781
DIČ: CZ09344781
+420 566 618 550

Sklad

Provozní doba skladu: od 7:00 do 13:00 hodin.

Adresa skladu je totožná s adresou sídla.

Kontaktní osoba skladu:

pan Martin Humlíček, viz Všeobecné obchodní podmínky