+420 566 618 550

Stanovení konzistence

Stanovení konzistence (viskozity) laků metodou stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

Postup vychází z normy ČSN EN ISO 2431 – Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky. Norma je českou verzí normy EN ISO 2431:1996.

Poznámka: Z praktických důvodů se dopouštíme drobných odchylek od normy. Především výtokový pohárek není zcela v souladu s normou. Odlišnost je v délce výtokové trysky. Norma předepisuje délku 20 mm. Naše firma používá k měření pohárek s délkou trysky 4 mm a ø 4 mm. Je to z důvodu kompatibility s měřícími postupy u našich odběratelů. Pokud je nám známo všichni používají pohárky s výtokovou tryskou ø 4 mm x 4 mm.

Teplota měření 20 ± 2°C.

POSTUP:

  1. Vzorek i kelímek se vytemperují na teplotu 20 ± 2°C. Teplota vytemperování se ověřuje měřením vzorku.
  2. Pohárek se upne do stojanu a naplní lakem tak, aby byl vyloučen vznik a obsah bublin. Tryska se ucpe prstem.
  3. Vzniklý meniskus se odstraní setřením stěrkou do žlábku.
  4. Pod pohárek se umístí vhodná nádoba a prst uvolní trysku. V tomtéž okamžiku se spustí stopky.
  5. Sleduje se tok laku z pohárku. Při prvním přerušení toku se zastaví stopky.
  6. Naměřený čas se zaokrouhlí na jednotky sekund.

Pozn.: Konzistence některých laků se může v průběhu času částečně měnit. Proto jsou možné odchylky od hodnot deklarovaných v Certifikátu kvality.

Výsledná hodnota se udává v sekundách při teplotě 20 ± 2°C

   Specialista na termosvařitelné laky, primery 
   a bariérové laky pro obalový průmysl.

Sídlo a kontakt

VIKTOR Lacquers s.r.o.
U Jatek 1551
Nové Město na Moravě
592 31
Česká republika
IČ: 09344781
DIČ: CZ09344781
+420 566 618 550

Sklad

Provozní doba skladu: od 7:00 do 13:00 hodin.

Adresa skladu je totožná s adresou sídla.

Kontaktní osoba skladu:

pan Martin Humlíček, viz Všeobecné obchodní podmínky