+420 566 618 550

Stanovení hustoty laků

Stanovení hustoty laků pyknometrickou metodou

Postup vychází z normy ČSN EN ISO 2811-1 – Nátěrové hmoty – Stanovení hustoty – Pyknometrická metoda. Norma je českou verzí normy EN ISO 2811-1:2001. Používáme Gay-Lussacův 25 nebo 50 ml pyknometr.

POSTUP:

  1. Vzorek a pyknometr se vytemperují na teplotu 20 ± 0,5°C. Pyknometr se zváží s maximální přesností na analytických vahách.
  2. Pyknometr se naplní vzorkem laku tak, aby byl vyloučen vznik a obsah bublin.
  3. Pyknometr se důkladně uzavře tak, aby zábrus zcela dosednul, a vyteklý lak z pyknometru se důkladně očistí rozpouštědlem.
  4. Pyknometr obsahující zkoušený lak se zváží s maximální přesností.

Hustota laku ρ, vyjádřená v gramech na mililitr, při zkušební teplotě 20 ± 0,5°C, se vypočítá podle následující rovnice:

ρ = (m2 – m1) / Vt

kde: ρ je hustota vyjádřená v gramech na mililitr

m1 je hmotnost prázdného pyknometru, v gramech

m2 je hmotnost pyknometru se zkušebním vzorkem při teplotě 20 ± 0,5°C, v gramech

Vt je objem pyknometru při teplotě 20 ± 5°C v mililitrech.

Naměřená veličina se udává v gramech na mililitr s přesností na 0,01.

   Specialista na termosvařitelné laky, primery 
   a bariérové laky pro obalový průmysl.

Sídlo a kontakt

VIKTOR Lacquers s.r.o.
U Jatek 1551
Nové Město na Moravě
592 31
Česká republika
IČ: 09344781
DIČ: CZ09344781
+420 566 618 550

Sklad

Provozní doba skladu: od 7:00 do 13:00 hodin.

Adresa skladu je totožná s adresou sídla.

Kontaktní osoba skladu:

pan Martin Humlíček, viz Všeobecné obchodní podmínky